HelpDeskSkyLogic Help Desk
Sign In
 


Przed zalogowaniem się do systemu HelpDesk wymagane jest zapoznanie się z: Regulaminem korzystania z Usług Serwisowych oraz z Ogólnymi warunkami powierzania i przetwarzania danych osobowych. 

W przypadku braku zgody na warunki sformułowane w powyższych dokumentach prosimy odstąpić od logowania się do Systemu Zgłoszeń Serwisowych.

User Name:
Password:
 
My user name or email address:

Send me my user name and password